چهارمین سمپوزیوم منطقه ای کیفیت – مدیریت در صنعت غذا

لینک ثبت نام دوره های جدید(کلیک بفرمایید)

 چهارمین سمپوزیوم منطقه ای کیفیت  – مدیریت در صنعت غذا

این رویداد بزرگ علمی توسط مرکز استراتژی و توسعه علوم، در سوم مردادماه1396 در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار گردید.

دبیرکل سمپوزیوم:دکتر افشین گلستان

دبیرعلمی سمپوزیوم:دکتر وحید ناصحی فر

رئیس شورای سیاستگزاری:دکتر علیرضا یوسفی

دبیراجرایی سمپوزیوم:دکتر مهسا کربلایی

 

 

حامیان محترمی که ما را در این رویداد بزرگ، حمایت نمودند عبارتند از:

 

مطالب ارائه شده توسط اساتید:

 

لینک ثبت نام دوره های جدید(کلیک بفرمایید)

نظر ارسال شده است.
منتظر نظرات ارزشمند شما هستیم

چهارمین سمپوزیوم منطقه ای کیفیت – مدیریت در صنعت غذا

لینک ثبت نام دوره های جدید(کلیک بفرمایید)

 چهارمین سمپوزیوم منطقه ای کیفیت  – مدیریت در صنعت غذا

این رویداد بزرگ علمی توسط مرکز استراتژی و توسعه علوم، در سوم مردادماه1396 در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار گردید.

دبیرکل سمپوزیوم:دکتر افشین گلستان

دبیرعلمی سمپوزیوم:دکتر وحید ناصحی فر

رئیس شورای سیاستگزاری:دکتر علیرضا یوسفی

دبیراجرایی سمپوزیوم:دکتر مهسا کربلایی

 

 

حامیان محترمی که ما را در این رویداد بزرگ، حمایت نمودند عبارتند از:

 

مطالب ارائه شده توسط اساتید:

 

لینک ثبت نام دوره های جدید(کلیک بفرمایید)

نظر ارسال شده است.
منتظر نظرات ارزشمند شما هستیم