کارگاه آموزشی اصول تبلیغات، شیوه های تدوین کمپین تبلیغاتی رستوران ها(دوشنبه های ثروت ساز – ۱۸ دی ۹۶)

  • دسته بندی :
  • ۳۰ دی ۱۳۹۶
  • 39 بازدید
نظر ارسال شده است.
منتظر نظرات ارزشمند شما هستیم

کارگاه آموزشی اصول تبلیغات، شیوه های تدوین کمپین تبلیغاتی رستوران ها(دوشنبه های ثروت ساز – ۱۸ دی ۹۶)

  • دسته بندی :
  • ۳۰ دی ۱۳۹۶
  • 39 بازدید
نظر ارسال شده است.
منتظر نظرات ارزشمند شما هستیم