مجوزها


*مجوز 210/90/1854 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

*مجوز44062 سازمان ملی استاندارد ایران-مراکز آموزشی همکار در زمینه پیاده سازی سیستم های مدیریتی

*مجوز 77845 معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-نشریه مدیران ارشد

*مجوز 154/95/162510 سازمان امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-تولید و توزیع فیلم های استاد همراه

*گواهی ثبت برند استادهمراه 201136-3/22 سازمان ثبت-قوه قضاییه

*گواهی ثبت برند مرکز استراتژی و توسعه علوم201461-4/8 سازمان ثبت-قوه قضاییه

*مجوز56/63/35293/92 وزارت کشور- استانداری مبنی بر برگزاری سمپوزیوم منطقه ای کیفیت

و ده ها تفاهم نامه با دانشگاههای معتبر داخل و خارج از کشور

ولی مهمترین و با ارزش ترین مجوز،

                                                   مجوز عبور از قلب شما مشتریان گرانبهاست….